Image

Daglig leder Sissel Medby

Sissel har arbeidet som konsulent og rådgiver med fokus på markedsanalyse og bruk av innsikt siden 1995, først i egne virksomheter, Medby Markedsanalyse, Netfact og til slutt Barometer Markedsanalyse som ble solgt til Epinion i 2012. Sissel Jobbet for Epinion fram til april 2020. Sissel hadde i en periode det øverste ansvaret for Epinion sin virksomhet i Stavanger og en stund for hele Norge. Senere hadde Sissel ansvar for Epinion sin norske kundeportefølje innen transportsektoren, men arbeidet på tvers med kunder innen flere sektorer. Sissel har tung erfaring med prosjektledelse, faglig rådgivning og gjennomføring av undersøkelser. Sissel er utdannet siviløkonom fra University of Oregon med spesialisering innen markedsføring og markedsanalyse, og har en Master of Management innen Consulting og strategisk ledelse fra BI fra 2006.
Sissel har tung og bred erfaring fra både kvantitativ og kvalitativ analyse. Hun har hatt et overordnet ansvar for flere store rammeavtaler bl.a. for den nasjonale reisevaneundersøkelsen for Statens Vegvesen, Kolumbus og Ruter. Sissel har erfaring med prosjekt for Stavanger kommune, Frelsesarmeen, Rogaland fylkeskommune, Østfold fylkeskommune, samt selskap som Avinor og Agder Kollektivtrafikk. Sissel har lang erfaring med prosjektledelse og rådgivning innen prosjekt design og utforming av spørreskjema. Sissel har erfaring fra styrearbeid som styreleder og nestleder i Næringsforeningen fra 2008 til 2013 og som styreleder og styremedlem i Connect Vest i perioden fra 2009 til 2018. I tillegg har Sissel hatt nær kontakt til styret i eget selskap i Barometer Markedsanalyse, og tidligere styreverv fra organisasjoner som siviløkonomforeningen (styrets leder), Stavanger reiselivslag og IMCI Norway.
Bakgrunnsillustrasjon