REFERANSER

Frelsesarmeens rusomsorg

Medarbeiderundersøkelse blant medarbeidere ved over 30 ulike tiltak i Norge og Island

Brukerundersøkelse med brukerne i 30 ulike tiltak i Norge.
Undersøkelse blant deltakere i Gatefotballen – som har over 20 fotball-lag i Norge, med egne turneringer og mesterskap både nasjonalt og internasjonalt – et fantastisk tilbud som gir omsorg og positive bidrag til livskvalitet og rusmestring for deltakerne


«Arme´n driver sitt rusrelaterte arbeid med genuin
kjærlighet og omtanke
for mottakerens ve og vel og verdighet.

Frelsesarmeen tilbyr tilhørighet
også etter at du er rusfri»

Eie til Leie AS

For Eie til Leie som, tilbyr et godt supplement og konsept til unge som vil inn i et tøft boligmarked med strenge og utfordrende krav til egenkapital, gjennomførte vi fokusgrupper i online chat forum.