Historien


Markedsanalyse har alltid ligget mitt hjerte nær. Som student i Finance ved et universitet i USA tok jeg tilfeldigvis et kurs innen markedsanalyse og gjennomførte dybdeintervju i en prosjektoppgave. Jeg opplevde faglig tenning. Det ble førende for mitt yrkesvalg. Jeg er nå i en senfase av min karriere og velger å jobbe med en type prosjekt som innebærer å komme tett på – både kvalitativt og kvantitativt. Jeg finner det givende å komme tett på respondenter og målgruppen. Særlig når jeg kan komme tett på respondenter i dybdeintervju, fokusgrupper eller i et nettbasert forum over tid. Det å oppleve deltakere i gruppesamtaler som deler sine tanker og opplevelser for å bidra til å belyse et tema er givende. Jeg blir berørt.


Framtiden


Jeg er glad i å komme tett på. Jeg er glad i prosjekt hvor jeg kan gjennomføre fokusgrupper, onlineforum eller dybdeintervju, med kunder, ansatte og ulike interessenter. Det er særlig givende å samle innspill og historier fra utvalgte grupper i et online forum over tid om et bestemt tema.

Jeg er også opptatt av medarbeiderperspektivet – enten hele medarbeiderstaben, eller med særlig fokus på enkelte grupper.
Hvordan oppleves arbeidsdagen; når det gjelder det kollegiale, ledelse, utfordringer, utvikling – trivsel og engasjement?
Dette kan ha både kvantitative og kvalitative svar.

Nysgjerrig

Engasjert

Berørt